Traducció Audiovisual

El meu objectiu com a traductora és transmetre el missatge del text original de la manera més clara i efectiva possible, assegurant-me de que el contingut sigui coherent i precís. A més a més, m’agrada investigar i aprendre sobre nous temes, cosa que em permet oferir traduccions de qualitat en diversos camps d’especialització. La meva especialització és la traducció audiovisual, però també ofereixo serveis de traducció general.

combinació lingüística
Anglès i Francès –> Català i Castellà

Què és la traducció audiovisual?

La traducció audiovisual (TAV) és una de les branques d’especialitat de traducció que s’ocupa dels textos destinats al sector del cinema, la televisió, el vídeo i els productes multimèdia. Es caracteritza per tenir un codi oral (les veus), escrit (els guions) i visual (les imatges) i per les limitacions i les tècniques particulars que s’utilitzen. (Agost, 1999)

 

Alguns dels meus treballs

Dulceida al desnudo
¿Que hacemos con Maisie?
Crònica de la restauració d'un regne
American Yakuza